Naša šola je vključena V Slovensko mrežo zdravih šol. Za Zdrave šole je značilno, da si prizadevamo spodbujati, omogočati, krepiti pobude povezane z zdravjem ter z zdravim načinom življenja učencev, učiteljev in staršev. Zdravje pojmujemo celostno, kar pomeni, da enakovredno skrbimo za duševno, telesno, socialno in okoljsko področje šolskega življenja. Na šoli sistematično načrtujemo naloge s področja zdravja. Izvajanje nalog spremljamo in na koncu samoevalviramo, glede na predhodno zastavljene cilje, ki se nanašajo na cilje Evropske mreže zdravih šol.

Cilji Evropske mreže zdravih šol

1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.

2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci.

3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.

4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.

5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.

6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.

7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta vzgoje za zdravje.

8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učencev in učiteljev.

9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.

10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.

12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu vzgoje za zdravje.

Dostopnost