Kulturna šola je projekt namenjen osnovnim šolam, ki izkazujejo nadpovprečno aktivno kulturno udejstvovanje učencev in njihovih  mentorjev v sklopu šolskih in obšolskih dejavnosti.

Po izteku naziva Kulturna šola leta 2024 smo ponovno vložili vlogo za podaljšanje naziva. Ocenjevalna komisija za vrednotenje prijavnih vlog je ugotovila, da je naša šola z izkazanimi rezultati dosegla več kot 20 točk in da  skladno z razpisanimi kriteriji izpolnjujemo vse pogoje, zato nam je podelila naziv »Kulturna šola 2024«. Na novo pridobljeni naziv velja do konca šolskega leta 2026/2027. 

Naziv nam veliko pomeni, hkrati pa tudi motivacijo pri delu na kulturnem področju v bodoče.

Dostopnost