Rokovnik za vpis v srednje šole za šolsko leto 2019/2020

IZBOR POMEMBNEJŠIH DATUMOV:

 

Datum

 

Aktivnost

Januar Izide Razpis za vpis v srednje šole

15.2.2019

16.2.2019

INFORMATIVNI DNEVI NA SREDNJIH ŠOLAH IN V DIJAŠKIH DOMOVIH V SLOVENIJI
 5.3.2019 Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program športnega oddelka gimnazije

 

med 11.in 23.3.2019

Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za športne oddelke programa gimnazije
 29.3.2019 Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program športnega oddelka gimnazije

APRIL

5.4.2019

Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2019/2010

10.4.2019

do 16. ure

Javna objava številčnega stanja prijav za vpis na posameznih srednjih šolah na Internetu
25.4.2019  Morebitni prenosi prijav za vpis v srednje šole
31.5.2019  JAVNA OBJAVA ŠOL, KI BODO OMEJILE VPIS
6.6.2019 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa
14.6.2019  Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razreda
med 18. in 21.6. 2019 do 14. ure Prinašanje dokumentacije za vpis na srednje šole in vpis na tistih srednjih šolah, kjer ni omejitve

21.6.2019

do 16. ure

 Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka

26.6.2019

do 15. ure

Prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka

2.7.2019

do 14. ure

Vpis kandidatov za 2. krog izbirnega postopka

3.7.2019

do 15. ure

Objava prostih mest za vpis
30.8.2019 Vpis učencev na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta