Rokovnik za vpis v srednje šole za šolsko leto 2018/2019

IZBOR POMEMBNEJŠIH DATUMOV:

Datum

Aktivnost

JANUAR Izide Razpis za vpis v srednje šole.

9. 2. 2018

10. 2. 2018

INFORMATIVNI DNEVI NA SREDNJIH ŠOLAH IN V DIJAŠKIH DOMOVIH V SLOVENIJI.
5. 3. 2018 Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program športnega oddelka gimnazije.
med 12. in 24. 3. 2018 Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za športne oddelke programa gimnazije.
29. 3. 2018 Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program športnega oddelka gimnazije.

APRIL

5. 4. 2018

 

Oddaja PRIJAVNICE za vpis v srednjo šolo.

10. 4. 2018 do 16. ure Javna objava številčnega stanja prijav za vpis na posameznih srednjih šolah na Internetu.
25. 4. 2018 Morebitni prenosi prijav za vpis v srednje šole.
31. 5. 2018  JAVNA OBJAVA ŠOL, KI BODO OMEJILE VPIS – Internet.
6. 6. 2018 Obveščanje učencev o omejitvah vpisa.
15. 6. 2018  Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razreda.

med 19. in 22. 6. 2018

(do 14. ure)

Prinašanje dokumentacije za vpis na srednje šole in vpis na tistih srednjih šolah, kjer ni omejitve.
 22. 6. 2018  Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka.

 27. 6. 2018

(do 14. ure)

 Prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka.

 5. 7. 2018

( do 14. ure )

 Vpis kandidatov za 2. krog izbirnega postopka.

 6. 7. 2018

( do 15. ure )

 Objava prostih mest za vpis.
31. 8. 2018  Vpis učencev na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta.


Pojasnila:

27. 2. 2018 (pomeni najkasneje do navedenega datuma, oziroma vključno z datumom).