Izpostava URSZR Novo mesto je v šolskem letu 2020/21 razpisala 25. regijski natečaj za najboljša likovna, literarna in filmska dela, ki je potekal na temo ” Naravne in druge nesreče – Požarna varnost in prosti čas”. 

Natečaj se je zaradi epidemioloških razmer zaključil v šolskem letu 2021/22. Skupno je na regijski natečaj prispelo 400 izdelkov. Člani komisije so upoštevali ustreznost izdelkov glede na razpisano temo, izvirnost pri delu ter primernost izdelka glede na starost avtorja. 

Za sodelovanje na državnem nivoju so bili izbrani trije izdelki OŠ Vinica:

– likovno delo Reneja Turenška iz 2. razreda (mentorica Janja Boljar),
– pesem Nike Grdun iz 9. razreda (mentorica Mateja Medvešek Rjavec),
– pesem Ane Kolbezen, 9. razred v šolskem letu 2020/21 (mentorica Mateja Medvešek Rjavec).

Učenci so se razveselili praktičnih nagrad. Za uspeh jim iskreno čestitamo.

Dostopnost