Spoštovani!

Učencem, ki zaradi različnih razlogov nimajo tiskanih delovnih zvezkov in je zato njihov pouk na daljavo otežen, so v založbah Rokus Klett in Modrijan izobraževanje omogočili BREZPLAČEN DOSTOP DO NOVIH POSEBNIH DELOVNIH ZVEZKOV V PDF-OBLIKI, ki jih je mogoče natisniti na domačem tiskalniku. Učenci oz. starši in učitelji na predmetni stopnji imajo tako za ves čas, ko je razglašena epidemija korona virusa, na voljo vsebine posebnih delovnih zvezkov za zadnje štiri mesece šolskega leta.

Verjamemo, da bo možnost prenosa in tiska na domačem računalniku prišla prav marsikateremu učitelju in učencu.

Na spletni strani korona.rokus-klett.si so brezplačno na voljo vsebine posebnih delovnih zvezkov – s snovjo od marca do junija – za razrede 6–9 osnovne šole.

Ob delovnih zvezkih so objavljeni tudi deli vadnic (zbirka Znam za več) z dodatnimi nalogami, prav tako v formatu PDF.

Za prenos vsebin je potrebna le registracija, pri uporabnikih, ki že imajo dostop do spletnih portalov obeh založb, pa le prijava. Zaradi varovanja avtorskih pravic velja možnost prenosa in tiska vsebin iz delovnih zvezkov le do preklica epidemije.

Hvala in ostanite zdravi.

Prijazen pozdrav,

Dostopnost