Pri pouku zgodovine v 6. razredu smo se učili o srednjeveških mestih in gradovih ter tudi o srednjeveških oblegovalnih napravah. Najbolj zanimiva oblegovalna naprava je bila katapult s katerim so včasih obstreljevali obzidja. Tudi učenci so izdelali različne katapulte ter z njimi tekmovali, kateri ima daljši domet. Katapulti so bili različni, zato smo jih razdelili na večje in manjše. Pri manjših katapultih je najdlje vrgel strelivo katapult, ki ga je izdelal Tim Jurinič, pri večjih katapultih pa je s svojim izdelkom zmagala Nika Mravinec.

Odločili smo se, da bomo katapulte dali tudi na razstavo v avlo šole.

WIN 20150401 121403

WIN 20150401 115739WIN 20150401 115858WIN 20150401 115940

WIN 20150401 120217WIN 20150401 120010WIN 20150401 120109

Dostopnost