V šolski knjižnici učence pričakuje knjižničarka Barbara Stuhne Vuk.

Knjižničarka sodeluje pri pripravi priložnostnih razstav, prireditev, tekmovanj. Učence vzpodbuja k branju ter jih vključuje v slovenski knjižni kviz. Za najmlajše pripravlja obiske in pravljične ure. V ostalih razredih izvaja Knjižnično informacijska znanja, skladno z vnaprej pripravljenim programom. Pri knjižničarki se lahko učenci naročajo na mladinski tisk. Za informacije, povezane s knjižnim gradivom in učbeniškim skladom, vam je knjižničarka na razpolago na telefonski številki (07) 3647 110.

Interni pravilnik o delovanju knjižnice OŠ Vinica

Dostopnost