Prisrčno vabljeni k sodelovanju v projektu Medgeneracijsko povezovanje ob literarnih delih, ki so namenjena najstnikom in odraslim. Z njim želimo povezati skupine mladih bralcev 3. triletja, staršev in zaposlenih.

V tem šolskem letu načrtujemo tri srečanja in pogovor o dveh prebranih knjigah. Srečali se bi v popoldanskem času.

V razmislek.

Če ste ljubitelji dobre knjige in želite to ljubezen prenašati na mlajše, se nam priključite. Prijavite se lahko na telefonsko številko šolske knjižnice 07 3647 110 do 8. novembra.

Knjižničarka, Vida Adlešič

Dostopnost