Povezovanje skupnosti in kultur

Projekt smo razširili še na prvi teden v novembru, saj so imeli učenci v oktobru celo vrsto različnih dejavnosti in še obiska knjižnice pri vseh razredih ni bilo mogoče vključiti v redno delo.

Prvošolci so prisluhnili zgodbi Medvedkova knjižnica in si izdelali knjižno kazalko medvedka. V pogovoru so povedali,  katere slikanice so jim najlepše in nato so tudi pobrskali po slikanicah, ki smo jih razstavili ob 100. obletnici izvirne slovenske slikanice.

Učenci 2. razreda so ponovili knjižnični red, spoznali urejenost knjižnice ter si pobarvali knjižno kazalko.

Tretješolci so ob Preglovi Zgodbi o knjigi spoznali pot knjige od avtorja do bralca ter poklice ljudi, ki so vpeti v nastanek knjige. Ob koncu ure pa so si izdelali še knjižno priponko. Učencem 4. razreda sem prebrala odlomek Dobra knjiga iz knjige E. Coefer: Knjižničarka Mrcina. Nato so ustvarjali na temo knjižnica, knjiga in si izdelali kazalko svinčnik.

Petošolci pa so se srečali z odlomkom iz knjige Metke Cotič: Skrivnostna knjiga ter pisali na naslov: Knjiga mi je zaupala. Svoja besedila so predstavili sošolcem, nato pa lepe misli poskušali čim lepše prepisati s peresnikom in črnilom, kot so pisali nekoč. Mnogi so imeli s prepisom težave, saj so jih packe spravljale s tira, ker niso upoštevali navodil za držanje peresnika. Na koncu pa so si izdelali živalsko origami kotno kazalko.

Učenci 6. razreda so s pomočjo SSKJ v knjižni in elektronski obliki iskali besede, ki so povezane s knjigo, knjižničarstvom, tiskom in založništvom. Manj znana gesla so predstavili sošolcem in si izdelali knjižno kazalko sovice.

Sedmošolci so v okviru projekta Rastem s knjigo v oktobru obiskali splošnoizobraževalno Knjižnico Črnomelj. Spoznali so njeno zgodovino, urejenost, se sprehodili po oddelkih, iskali knjige na polici, reševali kratko anketo in se seznanili s programom COBISS. Pri uri slovenščine pa so izdelali še knjižno kazalko zgibanko.

Učenci 8. in 9. razreda so pisali na temo Povezovanje skupnosti in kultur. V svojih izdelkih so razmišljali o skupnostih, v katere so vključeni in ugotavljali, kaj je tisto, kar nas združuje in po čem se razlikujemo. Devetošolci pa so še v skupinah izdelali plakate o pisavah, pisnih podlagah nekoč in seveda o tisku.

Da bi nas branje še bolj povezovalo, smo se vključili v projekt Medgeneracijsko branje v šolskem letu 2017/2018. V njem bodo brali predstavniki učencev, staršev in zaposlenih. Tudi ti udeleženci so si na prvem srečanju izdelali knjižno kazalko sove.

Učenci so svoje izdelke razstavili na klopeh pred knjižnico, plakate in spise pa so izobesili v učilnicah.

Dostopnost