NPZ opravljajo učenci ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole. Učenci 6. razreda obvezno preverijo znanje iz slovenščine, matematike in angleščine, devetošolci pa iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga je določil izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda minister 2. septembra 2019. Za našo šolo je določen tuji jezik – angleščina.

Dosežki NPZ-ja so dodatna informacija o znanju učenca, ki se vpišejo v posebno obvestilo v obliki točk in odstotkov, vendar ne vplivajo na oblikovanje zaključnih ocen pri posameznih predmetih. Le v primeru omejitve vpisa in v soglasju kandidata – učenca 9. razreda ter njegovih staršev bodo dosežki NPZ iz slovenščine in matematike odločali o vpisu v izbrano srednjo šolo, poleg točk, pridobljenih iz zaključenih ocen vseh obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda.

NPZ se opravlja samo pisno v rednem roku ter traja 60 min.

S koledarjem s podrobnejšimi datumi za izvedbo NPZ-ja boste starši učencev 6. in 9. r seznanjeni na razrednem roditeljskem sestanku, kjer bo podrobno predstavljen tudi namen in pomen NPZ.

Maj: redni rok NPZ za učence 6. in 9. razreda: 5. 5. 2020 (SLJ), 7. 5. 2020 (MAT), 11. 5. 2020 (TJA).

Za nemoten potek in izvedbo NPZ na šoli ter za ustrezno informiranost strokovnih delavcev, staršev in učencev, skrbijo ravnateljica šole, svetovalna delavka, ki je njena namestnica za NPZ, razredničarki 6. in 9. razreda ter imenovani nadzorni učitelji in učitelji ocenjevalci. Natančen razpored del in nalog za posameznega učitelja je objavljen v izvedbenem načrtu šole za NPZ, ki ga izdelamo do konca meseca februarja ter sprejmemo na pedagoški konferenci v mesecu marcu.

Dostopnost