Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2016- »Naučite se razvozlati svoj svet«
V oktobru so vsi učenci od 1. do 9. razreda preživeli uro ali dve v šolski knjižnici in na ta način sodelovali v projektu »Naučite se razvozlati svoj svet«.
Prvošolci so prisluhnili zgodbi Tiho, tukaj beremo in jo ilustrirali. Pogovarjali smo se tudi o knjižničnem redu, o ravnanju s knjigo, o bralni znački in si izposodili prvo knjigo v tem šolskem letu.
Z učenci 2. razreda smo se pogovarjali o ureditvi knjižnice in postavitvi knjig glede na starostne stopnje. Brskali smo po knjižnih policah, ob tem posebno pozornost posvetili pravilni postavitvi knjig, pogovarjali smo se o Piki Nogavički, poiskali knjige o Piki, ki jih hrani naša knjižnica in jo ilustrirali.
Tretješolci so spoznali maskoto bralne značke. Pogovarjali smo se o začetkih branja za bralno značko in o njenem razvoju. Prebrali so odlomek iz knjige C. Collodi: Ostržek, si pobarvali knjižno kazalko Ostržek, jo prilepili na palčko in Ostržka narisali v skupinah na plakat ter ga pobarvali.
Učenci 4. razreda so s pomočjo knjige Slavka Pregla: Zgodba o knjigi spoznali pot knjige od pisatelja do bralca in v obliki stripa predstavili pot le te. Pobarvali pa so si živalsko kazalko.
Petošolci so izdelovali kotne kazalke iz kartona in blaga, a samostojno so pisali spis ali pesem na temo knjige in knjižnice.
Učenci 6. razreda so pisali spis Knjižni tat na šoli. Najlepše misli iz spisa so naslednjo uro poskušali čim lepše prepisati s peresnikom, peresom in črnilom. Nekateri so imeli pri tem velike težave. Potem pa so si še pobarvali kazalko v obliki sponke.
Tudi sedmo in osmošolci so pisali spis, in sicer: Zaljubimo se v knjigo in Knjiga sreča bralca. Prvi so izdelovali kazalko zgibanko iz papirja, učenci 8. razreda pa sovico iz kartona.
Učenci 9. razreda pa so raziskovali pisne podlage skozi zgodovino, pisave in razvoj tiska. Vsaka skupina je izdelala svoj plakat. Za knjižno kazalko pa so si izdelali rožico iz blaga.
Svoje knjižne kazalke so učenci razstavili na klopeh pred zbornico, risbe v knjižnici, plakate in pisne izdelke pa v učilnici.
V tem mesecu smo pripravili tudi razstavo ob 100 letnici rojstva Roalda Dahla in njegovih del, ki jih hrani naša knjižnica.

Dostopnost