V šolskem letu 2016/2017 bomo izvajali naslednje neobvezne izbirne predmete (učenci so jih izbrali v največjem številu):

1. razred – ANGLEŠČINA;

4., 5., 6. razred – NEMŠČINA, ŠPORT, UMETNOST – GLASBENA USTVARJALNOST.

Dostopnost