V novem šolskem letu bomo izvajali pouk iz naslednjih obveznih izbirnih predmetov za učence tretjega triletja – 7., 8., 9. razred (učenci so predmete izbrali v največjem številu):

1. ŠPORT ZA ZDRAVJE – 9. R (10 učencev);  2. ŠPORT ZA SPROSTITEV – 8. R (9 učencev);  3. NEMŠČINA 1 – 7. R (12 učencev);

4. OBDELAVA GRADIV – LES – 8., 9. R (9 učencev);  5. NEMŠČINA 3 – 9. R (3 učenci);  6. NEMŠČINA 2 – 8. R (7 učencev);

7. ANSAMBELSKA IGRA – 7., 8., 9. R (5 učencev);  8. NAČINI PREHRANJEVANJA – 7., 8. R (11 učencev);

9. IZBRANI ŠPORT – NOGOMET – 7. R (15 učencev).

Dostopnost