Vsako šolsko leto sodelujemo na natečaju Evropa v šoli, ki ga koordinira Zveza prijateljev mladine Slovenije in se udeležimo regijske in državne prireditve s podelitvijo najvišjih priznanj in nagrad. Ker pa sta bili letos zaradi epidemije koronavirusa odpovedani obe prireditvi, smo priznanja za naše učence in mentorje podelili na šoli. Letošnja tema, na katero so likovno in literarno ustvarjali naši učenci, je bila: ČE KRUHEK PADE TI NA TLA, POBERI IN POLJUBI GA, ki se osredotoča na 12. cilj trajnostnega razvoja – zagotoviti trajnostne načine proizvodnje in porabe, to je tudi tema evropskega leta. Natečaj zato nosi prej omenjeni naslov.

Učence smo učiteljice pri pouku likovne umetnosti in slovenščine motivirale s pogovori o izgubi hrane, o odpadni in zavrženi hrani, o tem, kako pomembna je hrana za naše življenje, o odnosu do hrane, o kupovanju lokalno pridelane hrane ter o samooskrbi s hrano. Učenci so razmišljali tudi o tem, kako sta izguba hrane in odpadna hrana daljnosežen problem z ogromnimi finančnimi, etičnimi in okoljskimi posledicami. Naši učenci so se umetniško izrazili tako, da so svoja razmišljanja zlili na papir s pomočjo svinčnikov, nalivnih peres, barv in čopičev. Nastala so čudovita likovna in literarna dela.

Na regijski del natečaja smo poslali po 5 likovnih del iz vsake triade, skupno 15 likovnih del ter 4 literarna dela iz druge triade in 5 literarnih del iz tretje triade, skupno 9 literarnih del.

Na regijski del natečaja so se s svojimi likovnimi izdelki uvrstili: Nikola Bojanić in Tia Stegne iz 1. r. (mentorica: Janja Boljar), Niko Miličić iz 2. r. (mentorica: Kristina Mihelič), Jakob Kos in Nika Vukčevič iz 3. r. (mentorica: Mojca Pipan), Beti Lovrin in Žan Papa iz 4. r. (mentorica: Andreja Starešinič), Vita Kasun iz 5. r. (mentorica: Mihaela Romšek Lovrin), Ana Gašperič in Ema Kobe iz 6. r. (mentorica: Jasmina Strugar), Barbara Medved in Ela Šuštarič iz 7. r. (mentorica: Jasmina Strugar), Nika Grdun iz 8. r. (mentorica: Jasmina Strugar) ter Klara Gašperič in Tadeja Hudelja iz 9. r. (mentorica: Jasmina Strugar).

Na regijski del natečaja so se s svojimi literarnimi prispevki uvrstili: Pegi Bubek iz 4. r. (mentorica: Andreja Starešinič), Tilen Rogina in Jurij Vid Horvat iz 5. r. (mentorica: Mihaela Romšek Lovrin), Ana Gašperič iz 6. r. (mentorica: Mateja Medvešek Rjavec), Anže Mihelič, Sara Miketič in Tim Stegne iz 7. r. (mentorica: Mateja Medvešek Rjavec) ter Klara Gašperič iz 9. r. (mentorica: Mateja Medvešek Rjavec) in Nika Kobetič iz 9. r. (mentorica: Mateja Medvešek Rjavec).

Na državni del natečaja so se uvrstili:

-na likovnem področju:
Nikola Bojanić iz 1. r. (mentorica: Janja Boljar),
Ema Kobe iz 6. r. (mentorica: Jasmina Strugar),
Nika Grdun iz 8. r. (mentorica: Jasmina Strugar) ter
Tadeja Hudelja iz 9. r. (mentorica: Jasmina Strugar).

na literarnem področju:
Tilen Rogina in Jurij Vid Horvat iz 5. r. (mentorica: Mihaela Romšek Lovrin),
Ana Gašperič iz 6. r. (mentorica: Mateja Medvešek Rjavec) ter
Nika Kobetič iz 9. r. (mentorica: Mateja Medvešek Rjavec).

Učenka EMA KOBE se je s svojim likovnim delom z naslovom: »Selfie: Obiranje jabolk s prijateljicama«, uvrstila na 3. MESTO V DRŽAVI. ČESTITAMO JI ZA VISOK USPEH!

Čestitamo tudi vsem sodelujočim učencem na regijskem in državnem nivoju natečaja!

Koordinatorica in mentorica: Jasmina Strugar

Dostopnost