Tudi v letošnjem šolskem letu bomo zaradi pozitivnih izkušenj iz preteklih let nadaljevali s projektom Policist Leon svetuje. Namenjen je učencem 5. razreda in posredno seveda tudi njihovim staršem. Z razredničarko in učenci sodeluje policist našega šolskega okoliša, gospod Anton Čadonič. Ob začetku šolskega leta učenci prejmejo delovni zvezek, ki vsebuje veliko poučnih zgodb z nasveti za varnost. Projekt se izvaja v okviru razrednih in svetovalnih ur, učenci pa delovni zvezek odnesejo tudi domov, da se o obravnavanih vsebinah pogovorijo še s starši. Vsebine, ki se jim posvetijo, so pereče in aktualne-vandalizem, nasilje, varnost v prometu, pirotehnika, pasti interneta …

Povezana slika

Dostopnost