Projekt Policist Leon je namenjen učencem 5. razreda in poteka skozi celo šolsko leto. Ob začetku šolskega leta učenci prejmejo delovni zvezek Policist Leon, ki vsebuje veliko poučnih zgodb z nasveti za varnost. Nasvete učencem deli medvedek Leon, ki je po poklicu policist. Vsebine, ki se jim v okviru projekta posvetijo, so pereče in aktualne. To so vandalizem, nasilje, varnost v prometu, pasti interneta, izsiljevanje, varna uporaba pirotehnike,…Projekt se izvaja v okviru razrednih ur, učenci pa delovni zvezek odnesejo tudi domov, da se o obravnavanih vsebinah pogovorijo še s starši.

V okviru projekta sodelujemo s policistom našega šolskega okoliša gospodom Tihomirjem Simčičem.