V 1. razredu že vrsto let spodbujamo družinsko branje, saj spodbuja starše, da skupaj z otrokom nekaj ur namenijo branju, oz. poslušanju, listanju knjig in pogovoru. Z žrebom ali izštevanko določimo, kdo od otrok bo kovček za en teden odnesel domov. S projektom bomo pričeli oktobra 2017 in ga bomo zaključili maja 2018 na skupni zaključni prireditvi. Vsi sodelujoči dobijo posebna priznanja.