Organizator projekta je Skupnost naravnih parkov Slovenije, v kateri je povezanih 12 zavarovanih območij narave  v Sloveniji. V projektu sodelujejo učenci 5. in 6. razreda.

Aktivnosti za učence bodo potekale celo šolsko leto 2018/2019. Organizator projekta bo ob napovedanih časovnih intervalih na spletni strani objavil sklope vprašanj o naravnih in kulturnih značilnostih zavarovanih območij narave v Sloveniji. Naloga učencev je, da naloge pravočasno rešijo in oddajo odgovore.

Rezultat iskanja slik za naravni parki slovenije