Organizator projekta je Skupnost naravnih parkov Slovenije, v kateri je povezanih 12 zavarovanih območij narave  v Sloveniji. V projektu sodelujejo učenci 5. in 6. razreda.

Aktivnosti za učence bodo potekale celo šolsko leto 2019/2020. Organizator projekta bo ob napovedanih časovnih intervalih na spletni strani objavil sklope vprašanj o naravnih in kulturnih značilnostih zavarovanih območij narave v Sloveniji. Naloga učencev je, da naloge pravočasno rešijo in oddajo odgovore. Pri tem jih vodita in usmerjata mentorici Jerneja Držaj in Mihaela Romšek Lovrin.

Rezultat iskanja slik za naravni parki slovenije

Dostopnost