Razred

Število učencev

Razrednik

1. R

12

Janja BOLJAR

2. R

15

Mojca PIPAN

3. R

21

Kristina MIHELIČ

4. R

18

Andreja STAREŠINIČ

5. R

14

Mihaela ROMŠEK LOVRIN

6. R

17

Marjetka VESEL

7. R

10

Robert FILAK

8. R

24

Tanja MATKOVIČ

9. R

15

Jerneja DRŽAJ

Skupaj

146

******************

 

Dostopnost