Prevozi so organizirani po voznem redu avtobusov podjetja MPOV ter s šolskim kombijem, s katerim opravljamo prevoze otrok na relaciji do Bojancev, Perudine in Hrasta ter v sosednjo Hrvaško. Vozni red je usklajen s koncem pouka.

VOZNI RED ŠOLSKIH AVTOBUSOV 2017/2018 – velja od 1. 9. 2017 dalje

vozni red

VOZNI RED ŠOLSKEGA KOMBIJA 2017/2018 – velja od 1. 9. 2017 dalje

vozni red