V okviru projekta Rastem s knjigo, ki ga vodi Javna agencija za knjigo RS v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, z Združenjem splošnih knjižnic, Zavodom RS za šolstvo, Društvom šolskih knjižničarjev Slovenije in Društvom slovenskih pisateljev ter s splošnimi knjižnicami, bodo naši sedmošolci tudi v šolskem letu 2017/2018 obiskali knjižnico v Črnomlju.

Učenci ob obisku spoznajo organizacijo in poslovanje knjižnice. Vsem učencem je ponujen brezplačen vpis in informacijsko propagandno gradivo knjižnice.
Knjižničarka učencem predstavi delovanje vzajemnega kataloga COBISS/OPAC. Z iskanjem knjig na policah spodbuja branje knjižnih besedil in mu na obisku nameni največ časa.

Obisk knjižnice je za učence zanimiv in privlačen. Ob zaključku obiska bo vsak učenec prejel knjigo Mihe Mazzinija Zvezde vabijo.