Učenci drugega in tretjega triletja si bodo v naslednjem šolskem letu nabirali novo znanje pri naslednjih neobveznih oz. obveznih izbirnih predmetih:

Dostopnost