Svetovalno delo na šoli in v vrtcu opravlja diplomirana socialna delavka Tanja Matkovič.

Delo svetovalne službe vključuje pomoč in svetovanje otrokom, učencem, staršem, učiteljem in vzgojiteljem ob pojavu najrazličnejših težav. Pri svojem delu svetovalna delavka sodeluje s strokovnimi delavci šole in vrtca pri reševanju učno vzgojne problematike.

Delovna področja svetovalne delavke so:

 • Vpis in sprejem otrok v vrtec in v šolo.
 • Spremljanje prilagajanja otrok na vrtec in šolo.
 • Vodenje karierne orientacije za učence 9. razreda in postopka vpisa v srednje šole.
 • Koordinacija dela pri izbiri izbirnih predmetov ter nacionalnih preizkusov znanja.
 • Pomoč strokovnim delavcem pri uvajanju in spremljavi novosti.
 • Organizacija predavanj in delavnic za učitelje, vzgojitelje in starše.
 • Izdelava pedagoških in statističnih poročil.
 • Reševanje socialne problematike.
 • Izvajanje svetovalnih storitev za učence s posebnimi potrebami, njihove starše in strokovne delavce.
 • Skrb za sodelovanje z zunanjimi ustanovami (razvojna ambulanta, posvetovalnica, zdravstvena služba, CSD, NIJZ…).
 • Koordinacija dela v strokovni skupini za delo z učenci s posebnimi potrebami in z nadarjenimi učenci.
 • Oblikovanje oddelkov podaljšanega bivanja.
 • Sodelovanje in koordinacija dela pri izvedbi različnih raziskav in projektov.

Svetovalna delavka je na šoli vsak dan od 7.00 do 14.00.

Natančen opis nalog iz področja šolskega svetovalnega dela najdete znotraj spodnjega dokumenta.

program dela – svetovalno delo

program dela – poklicno

program dela – novinci

Dostopnost