Spoštovani starši!

Na osnovi sprejetih sprememb Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, bodo od 1. 2. 2017 dalje upravičeni do subvencije v višini cene kosila tisti učenci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Ker za učence, ki niso prijavljeni na kosilo, nimamo podatkov o subvencijah, vas pozivamo, da v kolikor ste prejemnik subvencije po novem in boste vašega otroka prijavili na kosilo, to sporočite razredniku do ponedeljka, 23. 1. 2017. S tem nam boste pomagali pri lažji organizaciji prehrane. Podatek o višini odstotka neto povprečne plače v Republiki Sloveniji najdete zapisan v odločbi o otroškem dodatku.

Lepo pozdravljeni

Ravnateljica

Dostopnost