Modra zavarovalnica, d. d. je ob podpori SVIZ-a Slovenije organizirala akcijo zbiranja računalniške opreme za potrebe slovenskih osnovnih šol, h kateri je pritegnila tudi svoje poslovne partnerje. SVIZ je glede na svoje poslanstvo nudil Modri vso potrebno podporo z vidika prepoznavanja potreb slovenskih osnovnih šol in izoblikovanja meril za izbor prejemnikov donacij v okviru projekta.

OŠ Vinica je prejemnica enega računalnika z vso potrebno opremo za šolanje na daljavo, ki smo ga podarili družini šoloobveznih otrok, ki ga potrebuje.

Iskrena hvala Modri zavarovalnici, d. d. za donacijo.

Dostopnost