Ravnateljica: mag. Ines Žlogar, prof. soc. ped.
Svetovalna delavka: Tanja Matkovič, dipl. soc. del.
Knjižničarka: Barbara Stuhne Vuk

UČITELJI

Učitelj

Dopoldanska GU

Svetovalna ura za učence

BOLJAR JANJA

ČETRTEK
(7.30 do 8.15)

TOREK
(7.30 do 8.15)

STAREŠINIČ ANDREJA

ČETRTEK
(7.30 do 8.15)

PETEK
(7.30 do 8.15)

HRASTAR JASNA

SREDA
3. šol. ura

SREDA
(7.30 do 8.15)
ROMŠEK LOVRIN MIHAELA

ČETRTEK
(7.30 do 8.15)

PETEK
3. šol. ura

DRŽAJ JERNEJA

ČETRTEK
5. šol. ura

TOREK
(7.30 do 8.15)

MATIĆ MANJA

PONEDELJEK
3. šol. ura

PETEK
(7.30 do 8.15)

STAREŠINIČ TICIJANA

SREDA
4. šol. ura

PONEDELJEK
6. šol. ura

VRTIN ANITA

TOREK
(7.30 do 8.15)

TOREK
6. šol. ura

VESEL MARJETKA

ČETRTEK
1. šol. ura

ČETRTEK
(7.30 do 8.15)

VERBANEC MATEJA

ČETRTEK
1. šol. ura

PONEDELJEK
5. šol. ura

FILAK ROBERT

PETEK
1. šol. ura

SREDA
5. šol. ura

MATKOVIČ TANJA

 SREDA
1. šol. ura

ČETRTEK
1. šol. ura

LADIKA MIGALIČ ROBERTINA

 TOREK
 3. šol. ura
  ČETRTEK
5. šol. ura

MIHELIČ KRISTINA

ČETRTEK
(7.30 do 8.15)

TOREK
(7.30 do 8.15)

STRUGAR JASMINA

PONEDELJEK
5. šol. ura

 PONEDELJEK
4. šol. ura

STUHNE VUK BARBARA

 PONEDELJEK
3. šol. ura

SREDA
(7.30 do 8.15)

MEDVEŠEK RJAVEC MATEJA

TOREK
3. šol. ura

ČETRTEK
(7.30 do 8.15)

PIPAN MOJCA

 ČETRTEK
3. šol. ura

PETEK
2. šol. ura

ŽALEC MONIKA

TOREK
5. šol. ura

TOREK
5. šol. ura

ŠUTEJ ZORAN

TOREK
6. šol. ura

TOREK
6. šol. ura

ČRNIČ TINA

PONEDELJEK
5. šol. ura

PONEDELJEK
6. šol. ura

Gostujoči učitelji so pri nas:

 • Delo računalnikarja na šoli opravlja ROK MIKŠIČ, računalniški tehnik in študent Informatike (50 %). Pri nas je ob torkih od 7.00 do 15.00, ob sredah od 11.30 do 15.30 ter ob četrtkih in petkih med 7. in 11. uro. 
 • Specialna in rehabilitacijska pedagoginja AGOTA PETRIC je na naši šoli vsak četrtek od 7.30 do 11.50 in ob petkih od 8.20 do 11.50. 
 • DAMJANA OBLAK, tiflopedagoginja, nudi pomoč učencema šole vsako sredo med 8.20 in 10.10. 
 • TINA ČRNIČ, profesorica matematike in računalništva je pri nas vsak ponedeljek med 7.30. in 14. uro. 
 • Profesorica likovne umetnosti JASMINA STRUGAR opravlja pouk pri nas vsak ponedeljek od 7.30 do 14.50 in ob sredah od 7.00 do 10.30. 
 • Profesorica zgodovine in sociologije ANITA VRTIN poučuje zgodovino ob torkih od 7.30 do 13.00 in ob četrtkih od 9.30 do 13.30. 
 • Surdopedagoginja HELENA BARTOL RUS je pri nas vsako sredo med 9.25 in 11.50.
 • Profesorica zgodovine in geografije JASNA HRASTAR opravlja delo pri nas vsak ponedeljek in sredo od 7.30 do 13.05.
 • ZORAN ŠUTEJ, izvaja delo v oddelku podaljšanega bivanja in je na šoli od ponedeljka do srede med 11.30 in 15.30 ter ob četrtkih od 11.30 do 15. ure.

 

OSTALI DELAVCI ŠOLE – TEHNIČNI DELAVCI

 • Zdenka KAJIN – računovodja VI in tajnik VIZ VI
 • Zoran SEME – kuhar
 • Mateja ŽAGAR – kuharica
 • Špela STAREŠINIČ – kuharica
 • Dušan ŠPEHAR – hišnik
 • Kristina ŠPEHAR – čistilka
 • Marjana PUHEK BALKOVEC – tajnik VIZ VI, čistilka
 • Marija MIROSLAVIČ – čistilka
 • Marica ŽEPUHAR – čistilka
 • Irmica TOMAŠIČ – čistilka

Dostopnost