Tudi v šolskem letu 2017/2018 smo vključeni v Slovensko mrežo zdravih šol. V okviru vodilne teme bomo pripravili različne dejavnosti, predavanja, delavnice, pohode, projektne dni, dneve dejavnosti, drugačne razredne ure, panoje, roditeljske sestanke…. V letošnjem šolskem letu se bodo kot rdeča nit prepletale tri vsebine: duševno zdravje, spodbujanje več gibanja in uživanje zdrave hrane.

Za šole, ki pristopijo v Slovensko mrežo zdravih šol je značilno, da si prizadevajo spodbujati, omogočati, krepiti pobude v zvezi z zdravjem ter zdravim načinom življenja učencev, učiteljev in staršev. Zdravje pojmujejo celostno – zato enakovredno skrbijo za duševno, telesno, socialno in okoljsko področje šolskega življenja. Zdrave šole sledjo ciljem Evropske mreže zdravih šol.

Cilji Evropske mreže zdravih šol

1. Podpirati pozitivno samopodobo učencev.

2. Dobri medsebojni odnosi.

3. Socialni cilji, ki so jasni vsem.

4. Raznovrstne pobude za dejavnosti.

5. Izboljšati šolsko okolje.

6. Dobre povezave med šolo – domom – skupnostjo.

7. Dobre povezave med osnovno in srednjo šolo.

8. Zdravje in blaginja učencev in učiteljev.

9. Šolsko osebje je zgled.

10. Šolska prehrana.

11. Sodelovati s specializiranimi službami.

12. Poglobljen odnos z (zobo)zdravstveno službo.