Učenci tretjega triletja so teden začeli z ogledom gledališke predstave Kar boli svet, boli tudi mene v izvedbi Društva za boljši svet. Skozi igro so nam predstavili težave, s katerimi se srečujejo begunci in migranti ter se z odlično zaigrano igro dotaknili tudi naših čustev. Predstava je imela bogato sporočilnost in nam je pokazala, da je pomembno spoštovati in sprejemati različne etnične skupine, spodbujala je spoznavanje le teh ter vživljanje v tujo usodo.

Po predstavi je sledilo delo v delavnicah, v katerih so učenci skozi različne vloge in situacije spoznavali pozitivne in negativne lastnosti človeka in se učili strpnosti, razumevanja, poštenosti ter odkritega odnosa do sočloveka.

Vidica Adlešič

Dostopnost