Naša mala knjižnica

Namen projekta Naša mala knjižnica je spodbujati branje, poudariti pomen bralne kulture ter spoznati uveljavljene evropske avtorje in ilustratorje. Skozi tokratno šolsko leto 2023/2024 bodo petošolce spremljale odlične knjige iz Slovenije, Belgije, Poljske, Italije, Češke ter Finske. Šolarji bodo prejeli Ustvarjalnike (zbirka zabavnih nalog in zanimivih informacij) in bili vključeni v veliko dodatnih dejavnosti (pismo presenečenja, naj bralni kotiček, kviz, virtualni obisk avtorjev ali ilustratorjev ter še veliko drugega).

In zakaj je branje koristno?

Branje povzroča toliko dobrih stvari, da bi potrebovali veliko časa, da bi vse našteli. Eno pa velja, da bralci dosegajo boljše rezultate v šoli kot nebralci, se ob tem zelo zabavajo in so srečnejši ter bogatejši!

Izbrane knjige v projektu:

Rastem s knjigo

»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.

Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo« so

  • spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja, 
  • promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,
  • spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic,
  • motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

(VIR: https://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo )

V okviru projekta Rastem s knjigo, ki ga vodi Javna agencija za knjigo RS v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje, Združenjem splošnih knjižnic, Zavodom RS za šolstvo, Društvom šolskih knjižničarjev Slovenije in Društvom slovenskih pisateljev ter s splošnimi knjižnicami, bodo naši sedmošolci tudi v šolskem letu 2023/2024 obiskali Splošno knjižnico v Črnomlju.

 

Za osnovnošolce je bila izbrana knjiga avtorice Irene Androjna, Modri otok, z naslovno ilustracijo Eve Mlinar, Mladinska knjiga založba d.d. (25.500 izvodov). 

 

Učenci ob obisku spoznajo organizacijo in poslovanje knjižnice. Vsem učencem je ponujen brezplačen vpis in informacijsko propagandno gradivo knjižnice.

Knjižničarka učencem predstavi delovanje vzajemnega kataloga COBISS/OPAC. Z iskanjem knjig na policah spodbuja branje književnih besedil in mu na obisku nameni največ časa.

Obisk knjižnice je za učence zanimiv in privlačen.

Projekt se prične 8. oktobra 2023.

Medgeneracijsko branje

Medgeneracijsko branje je projekt Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo RS. Vodi ga gospa Tilka Jamnik, knjige pa prispevata Društvo Bralna značka Slovenije ter Javna agencija za knjigo RS. Namen je povezati mlade bralce ter odrasle (starše, učitelje, stare starše idr.) v istem kraju, spodbujati medgeneracijsko branje ter promovirati kakovostno slovensko mladinsko literaturo iz zbirk »Zlata bralka, zlati bralec« in »Rastem s knjigo«. Ob sproščenem druženju v šolskih prostorih se izmenjavajo mnenja in osebno doživljanje prebranega knjižnega dela … tkejo se medgeneracijska izmenjava ter povezovanje.

Mednarodni mesec knjižnic

Knjižničarji so že leta 1999 začeli praznovati svoj mednarodni dan na četrti ponedeljek v oktobru, v Sloveniji pa smo ga prvič praznovali 22. oktobra 2007. Tako je množično pridruževanje preraslo v Mednarodni mesec šolskih knjižnic. Osnovna šola Vinica se že vrsto let uspešno priključuje projektu in izvaja različne aktivnosti. S tem želimo slovensko javnost opozoriti na delo šolskih knjižnic in izpostaviti pomen le teh pri pridobivanju in povezovanju znanja, razvijanju domišljije in bogatenju besednega zaklada, treningu socialnih veščin ter vzpostavitvi pozitivnega odnosa do knjižnic in branja.

Slogan Mednarodnega meseca šolskih knjižnic 2023 se glasi:

                                               Šolska knjižnica:

                                               moj srečni kraj,

                              kjer ustvarjalnosti in domišljiji ni meja.

Dostopnost