IZJAVA O DOSTOPNOSTI (ZDSMA)

Ta izjava se nanaša na spletišče www.osvinica.si, s katerim upravlja Osnovna šola Vinica(v nadaljevanju: šola). Za zagotovitev zahtev glede dostopnosti skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Ur. l. RS, št. 30/18 s spremembami in...

E-knjige

E-KNJIGE IN IZPOSOJA Učencem zadnje triade (7.-9. razred) osnovne šole je omogočena brezplačna uporaba platforme sBiblos (https://sBibilo.si) za izposojo e-knjig za domače branje, ki pa je povezana tudi s sistemom COBISS. E-knjige za domače branje, ki si jih šole...

PRAVILA IN POGOJI UPORABE spletnega mesta osvinica.splet.arnes.si

Uvod Ponudnik storitev spletnega mesta osvinica.splet.arnes.si, lastnik vsebin ter skrbnik programskih aplikacij ter z njo povezanih storitvenih dejavnosti je Osnovna šola Vinica, Vinica 50, 8344 Vinica, razen če ni navedeno drugače. Ta Pravila in pogoji uporabe...
Dostopnost