Zdrav življenjski način

Zdrav življenjski način

V mesecu januarju in februarju nam je ure podaljšanega bivanja popestrila študentka Fakultete za šport, Tadeja Moravec, mi pa smo ji pomagali pri izdelavi seminarske naloge.  S skupino učencev, ki so vključeni v oddelek podaljšanega bivanja OPB 4 pod vodstvom...

Zdrava šola – mednarodni projekt

Naša šola je vključena V Slovensko mrežo zdravih šol. Za Zdrave šole je značilno, da si prizadevamo spodbujati, omogočati, krepiti pobude povezane z zdravjem ter z zdravim načinom življenja učencev, učiteljev in staršev. Zdravje pojmujemo celostno, kar pomeni, da...
Dostopnost