Ob mednarodnem Svetovnem dnevu Habitata, ki vedno poteka prvi ponedeljek v oktobru, so v Centru arhitekture Slovenije razpisali natečaj za otroke vrtcev in učence osnovnih šol, Vseslovenski dan Habitata »Jaz, podnebje in arhitektura«.

Predstavitveni plakat naše makete, ki je nastala pri tehniškem krožku je bil uvrščen v ožji izbor in dosegel drugo mesto.

Komisijo so letos sestavljali štirje člani:

  • Jelena Torbica, višja svetovalka na Ministrstvu Republike Slovenije za okolje in prostor,
  • Natalija Kocjančič, svetovalka za likovno umetnost Zavoda RS za šolstvo,
  • Tomaž Krištof u.d.i.a., Studio Krištof, predsednik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in
  • Tina Silič m.i.a., Center arhitekture Slovenije.

Komisija nam je podala strokovno mnenje:

»Učenci so rešitev za izboljšanje podnebja iskali v prostoru, ki ga najbolj poznajo – šolskem okolju. Natančno so preučili mikro klimatske pogoje okolice šole ter jih pri predlagani izboljšavi tudi upoštevali. Pristop, ki so ga izbrali je arhitekturno zelo korekten, kajti dobra arhitektura je tista, ki ustreza svojemu okolju ter izkorišča njegove danosti. Predstavitvena maketa je bogata, dodelana in zelo reprezentativna.«

Ker arhitektura nosi visoko kulturno, družbeno in ekonomsko vrednost, njeno razumevanje spada v splošno izobrazbo. Pomembno je, da se zavedamo posegov, ki jih v prostor vnašajo naše vsakodnevne potrebe in navade.

Mentorica: Marjetka Vesel

Dostopnost