V četrtek, 5. 5. 2016, so imeli učenci 4. in 5. razreda ekskurzijo po Beli krajini. Na svojem popotovanju so si ogledali Preloko, Adlešiče, Griblje, letalo na Otoku in mesto Metliko. Ob poti so opazovali tudi reko Kolpo. Svojo pot so preko Gradca nadaljevali do izvira reke Krupe in se nato skozi Semič odpravili proti Mirni gori. Tam so se s Planine peš povzpeli na najvišji belokranjski vrh. Popotovanje so nadaljevali skozi Črnomelj proti Staremu trgu, kjer so zopet opazovali tok reke Kolpe. Ekskurzijo pa so zaključili pri kalu na Sinjem Vrhu.

slika1 slika2 slika3 slika4

Dostopnost