V novem šolskem letu bomo izvajali naslednje obvezne in neobvezne izbirne predmete:

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Tretje triletje

 • Nemščina 1
 • Nemščina 2
 • Nemščina 3
 • Šport za zdravje
 • Šport za sprostitev
 • Izbrani šport – badminton
 • Načini prehranjevanja
 • Obdelava gradiv – kovine
 • Likovno snovanje 1

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Drugo triletje

 • Šport
 • Umetnost – likovna umetnost

Tretje triletje

 • Hrvaščina

 

Dostopnost