V novem šolskem letu bomo izvajali naslednje obvezne in neobvezne izbirne predmete:

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

  • Tretje triletje

Nemščina 2

Nemščina 3

Šport za zdravje

Šport za sprostitev

Izbrani šport – odbojka

Sodobna priprava hrane

Obdelava gradiv – les

Ansambelska igra

Šolsko novinarstvo

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

  • Drugo triletje

Šport

Umetnost – glasbena ustvarjalnost

Tehnika

  • Tretje triletje

Hrvaščina

 

Dostopnost