PRVA NAVODILA ZA IZBIRO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV za delo v naslednjem šolskem letu

14. 4. 2020

Dragi učenci, spoštovani starši!

Skladno z Zakonom o OŠ moramo učencem drugega triletja ponuditi pouk neobveznih izbirnih predmetov. Glede na število učencev 4., 5. in 6. razreda bomo oblikovali TRI skupine, kar pomeni, da bomo v jeseni izvajali tri predmete in sicer tiste, katere bodo izbrali učenci v največjem številu, oziroma za katere se bo odločilo več učencev. Vsi ponujeni predmeti, razen tujega jezika (dve uri tedensko), se izvajajo v obsegu ene ure na teden.

Odločitev, ali bo učenec obiskoval pouk pri neobveznem izbirnem predmetu, je vaša.

Predstavljamo vam nabor neobveznih izbirnih predmetov, ki jih ponujamo v naslednjem šolskem letu. Predmete si najprej oglejte. V začetku naslednjega tedna bomo k tabeli priložili opise za vsak predmet, na osnovi katerih se boste lažje odločili, pri katerih boste v naslednjem letu nabirali novo znanje.

Že zdaj je prav, da veste, na kaj boste pri izbiri, ki bo sledila po prvomajskih počitnicah, morali biti pozorni:

  • Najprej se morate odločiti, ali boste sploh izbrali učenje neobveznih izbirnih predmetov;
  • Odločiti se morate tudi, koliko ur izbirnih predmetov tedensko bo imel učenec (1 ali 2 uri).

 

Vsa dodatna pojasnila glede dela pri posameznem neobveznem izbirnem predmetu, vam bodo dali učitelji, zapisani v tabeli, zato se z vprašanji obrnite na njih. Glede postopka izbire pa sem vam na razpolago ravnateljica na elektronskem naslovu ines.zlogar@guest.arnes.si

Lepo pozdravljeni in pazite nase!

Ravnateljica

PRVA NAVODILA ZA IZBIRO OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV za delo v naslednjem šolskem letu

14. 4. 2020

Dragi učenci, spoštovani starši!

Predstavljamo vam nabor izbirnih predmetov, ki jih ponujamo v naslednjem šolskem letu. Predmete si najprej oglejte. V začetku naslednjega tedna bomo k tabeli priložili opise za vsak predmet, na osnovi katerih se boste lažje odločili, pri katerih boste v naslednjem letu nabirali novo znanje.

Že zdaj je prav, da veste, na kaj boste pri izbiri, ki bo sledila po prvomajskih počitnicah, morali biti pozorni:

  • Ne morete izbrati tistega predmeta, ki ste ga že obiskovali;
  • Ne morete se vključiti k izbirnemu predmetu, ki je nadaljevalen, razen, če boste izkazali potrebno znanje predhodnega razreda (na primer vključitev k nemščini);
  • Odločiti se morate tudi, koliko ur izbirnih predmetov tedensko boste imeli (pozor, dve uri sta obvezni):
  1. Učenec bo obiskoval 2 uri IP na teden;
  2. Učenec bo obiskoval 3 ure IP na teden (v tem primeru boste starši izpolnili soglasje);
  3. Starši bomo vložili predlog o oprostitvi _______ ur na teden sodelovanja učenca pri IP zaradi obiskovanja glasbene šole z javno veljavnim programom.

Vsa dodatna pojasnila glede dela pri posameznem izbirnem predmetu, vam bodo dali učitelji, zapisani v tabeli, zato se z vprašanji obrnite na njih. Glede postopka izbire pa sem vam na razpolago ravnateljica na elektronskem naslovu ines.zlogar@guest.arnes.si

Lepo pozdravljeni in pazite nase!

Ravnateljica

Dostopnost