Odsotna učiteljica / odsoten učitelj:

Datum:

Razred/ura 1. ura 2. ura 3. ura 4. ura 5. ura 6. ura 7. ura

 

Dostopnost