OKTOBER –MEDNARODNI MESEC
ŠOLSKIH KNJIŽNIC
Kaj smo delali v šolski knjižnici ta mesec?
– Vsi učenci smo dve uri preživeli v knjižnici.

 

– Učenci 1. razreda smo prisluhnili pravljici Tiho, tukaj beremo in jo ilustrirali.

 net1net2

– Pravljico Petra Svetine: Mrožek dobi očala smo prebrali in jo ilustrirali po skupinah učenci 2. razreda.

net3net4

– Tretješolci smo spoznali pravljico Mali bober in odmev, jo poskušali dramatizirati ter jo ilustrirali v skupinah.

net5net6

– Učenci 4. razreda smo s pomočjo knjige, Slavka Pregla Zgodba o knjigi, spoznali pot knjige od ustvarjalca do bralca, to ponazorili na plakatu in izdelali knjižno kazalko na palčki.

net7net8

– Petošolci smo s črnilom in peresnikom prepisovali besedilo o zgodovini knjige, svoje izdelke izobesili na plakatu ter izdelali knjižno kazalko z motivom velike sponke.

net9net10
– Učenci 6. razreda smo med zaposlenimi opravili anketo o branju in jo nato analizirali. Njihove odgovore predstavili na plakatih.

net11net12

– Sedmošolci smo se ogrevali z besednimi premetankami in svoje spretnosti preizkusili v šivanju, saj smo si izdelali knjižno kazalko – rožica.

net13net14

– Osmošolci pa smo pisali pesmi na temo knjiga in knjižnica. Svoje stvaritve smo prepisali s črnilom in peresnikom ter si izdelali kotno knjižno kazalko.

net15net16

– Učenci 9. razreda pa smo pisali spis o sanjski knjižnici leta 2050.

– Ves čas smo brskali po podstrešjih in zbirali stare knjige, ki so izšle do leta 1965. Prinesli smo jih v knjižnico ter jih razstavili.
Boštjan Mihelič je prinesel najstarejšo knjigo z letnico 1677.

– Knjižne kazalke smo razstavili na klopi pred zbornico. Ilustracije in pisne izdelke pa na panojih na hodniku.

Dostopnost