O otroškem parlamentu

Program Otroški parlamenti se izvaja že od leta 1990 in predstavlja program vzgoje otrok za aktivno državljanstvo in demokracijo, kjer so spodbujeni k aktivnemu sodelovanju v družbenem življenju ter spoznavanju človekovih in državljanskih pravic. Program je nastal zato, da tudi otroci in mladi lahko spregovorijo ter predstavijo svoja mnenja, poglede in dileme s katerimi se srečujejo. Seveda z namenom biti slišani s strani vladnih in nevladnih organizacij.

V osnovnih šolah zasedanja potekajo v razrednih skupnostih ter šolskem parlamentu, kjer učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament, tam izberejo delegacijo za regijski otroški parlament in nato predstavniki zastopajo interese na Nacionalnem otroškem parlamentu. Le ta poteka enkrat v letu v Državnem zboru Republike Slovenije.

Več informacij: OTROŠKI PARLAMENTI

 

KLJUČNE SPREMEMBE V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Zveza prijateljev mladine Slovenije; (uredila: Petra Zega). Ljubljana, september 2022. Str. 4.

 

OKVIRNA ČASOVNICA

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Zveza prijateljev mladine Slovenije; (uredila: Petra Zega). Ljubljana, september 2022. Str. 5.

Šolsko leto 2022/2023 in 2023/2024

DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH

Osrednja tema „Duševno zdravje otrok in mladih“ je bila izbrana izmed šestih predlaganih tem na zadnjem nacionalnem Otroškem parlamentu, kar je zagotovo več kot očiten pokazatelj trenutnega stanja v družbi in posledica epidemije COVID, ki je pustila močan pečat v naših življenjih zadnjih dveh let. Tema, ki zna biti tudi pereča, omogoča otrokom ter mladostnikom, da jasno spregovorijo o svojih doživljanjih ter tegobah, brez obsojanj in stigmatizacij.

 

 

 

  Video vsebine:

Dostopnost