Zavedamo se pomena zasebnosti in si prizadevamo, da so vaši osebni podatki pri nas zaščiteni skladno z veljavno zakonodajo. V ta namen smo oblikovali tudi interna pravila in postopke ter vzpostavili tehnične in organizacijske ukrepe, s pomočjo katerih zagotavljamo ustrezno raven varnosti pri obdelavi osebnih podatkov in uresničevanje pravic posameznikov. 

V tej Politiki zasebnosti so zbrane vse informacije o obdelavi osebnih podatkov na spletnem mestu osvinica.splet.arnes.si, katerega upravljavec je Osnovna šola Vinica, Vinica 50, 8344 Vinica, ki je zato tudi upravljavec vaših osebnih podatkov: katere osebne podatke zbiramo, zakaj jih zbiramo in kako jih uporabljamo. Za vsa dodatna vprašanja, povezana z obdelavo vaših osebnih podatkov ali z uresničevanjem vaših pravic v zvezi z njihovo obdelavo, lahko naslovite in stopite v stik z nami po telefonu 07 3647 100 (tajništvo šole) ali po elektronski pošti o-vinica.nm@guest.arnes.si, ki je tudi kontaktna elektronska pošta naše osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO) Andreje Mrak.

 

 1. KATERE OSEBNE PODATKE OBDELUJEMO IN KAKO JIH PRIDOBIMO

Osebni podatki, ki jih obdelujemo ob obisku spletne strani

Ob vsakem obisku spletnega mesta osvinica.splet.arnes.si se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika, in sicer:

 • a) tehnične informacije, vključno z naslovom internetnega protokola (IP), ki se uporablja za povezavo računalnika z internetom, različico brskalnika, nastavitev časovnega pasu, operacijski sistem in platforma,
 • b) informacije o vašem obisku, vključno s polno unikatnimi lokatorji virov (URL), krogotokom do, prek in z naše strani (vključno z datumom in časom), spletne strani, ki ste si jih ogledali, čas odziva strani, nalaganje napak, dolžina obiskov na določenih straneh in katerokoli telefonsko številko, ki se uporablja za klicanje naše številke za stranke.

Čeprav tako zbranih podatkov ne obdelujemo posebej in jih ne povezujemo z drugimi podatki, si lahko več o tem preberete pri ukrepih o delovanju in vzdrževanju spletnega mesta »Piškotki«. 

Piškotek je namreč majhna datoteka, ki zahteva dovoljenje za namestitev na trdi disk računalnika ali mobilno napravo in omogoča ponovno uporabo. Piškotek nam nikakor ne omogoča dostopa do vašega računalnika ali kakršnih koli podatkov o vas, razen podatkov, ki jih izberete, da jih delite z nami. Vse piškotke, razen nujnih, lahko namreč sprejmete ali zavrnete. Nujni piškotki pa omogočajo osnovne funkcije spletnega mesta, kot so navigacija po strani in dostop do varnih območij spletne strani. Ker spletna stran brez njih ne more delovati pravilno, se za njihovo namestitev ne potrebuje vašega posebnega dovoljenja oziroma dovoljenja uporabnika spletnega mesta.

Osebni podatki, ki jih obdelujemo v zvezi s pripombami in vprašanji 

Preko našega spletnega mesta osvinica.splet.arnes.si lahko posameznik prek elektronske pošte posreduje pripombe oziroma zastavi vprašanja. V takšnem primeru navajanje osebnih podatkov ni obvezno, lahko pa vpišete tudi svoje ime, priimek in naslov elektronske pošte in druge podatke.

 

 1. ZA KAJ UPORABLJAMO OSEBNE PODATKE IN NA KATERI PRAVNI PODLAGI

Osebne podatke, zbrane ob obisku spletne strani se obdeluje zaradi zagotavljanja varnosti omrežja in informacij, tj. omogočiti zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov. Takšna obdelava je nujna za izvajanje naših javnih nalog (točka (e) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov).

Osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi s pripombami in vprašanji preko našega spletnega mesta osvinica.splet.arnes.si, potrebujemo, da vam lahko odgovorimo na vaša vprašanja ali pripombe. Takšna obdelava je nujna za izvajanje naših javnih nalog (točka (e) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov).

 

 1. KAKO DOLGO HRANIMO OSEBNE PODATKE

Osebni podatki, ki jih obdelujemo ob obisku spletne strani se hranijo do največ 2 leti od obiska spletnega mesta.

Osebni podatki, ki jih obdelujemo v zvezi s pripombami in vprašanji preko našega spletnega mesta osvinica.splet.arnes.si se hranijo v odvisnosti od vrste postopka in pravnih podlag na področju našega poslovanja in ki urejajo hrambo dokumentacije in arhivskega gradiva.

 

 1. UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV IN NJIHOV PRENOS V TRETJO DRŽAVO ALI MEDNARODNO ORGANIZACIJO

Osebni podatki, ki jih zberemo od vas, bodo obdelovali zaposleni, ki delajo z nami in tudi zunanji sodelavci, ki imajo z nami sklenjeno ustrezno pogodbo glede varovanja podatkov, informacij ali jih zavezuje poklicna skrivnost. To vključuje osebje, ki se ukvarja z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti in zagotavljanjem podpornih IT storitev in storitev gostovanja spletnega mesta.

Prenos informacij prek interneta ni popolnoma varen. Čeprav bomo po svojih najboljših močeh zaščitili vaše osebne podatke, ne moremo zagotoviti varnosti vaših podatkov, ki nam jih posredujete preko našega spletnega mesta osvinica.splet.arnes.si; vsak prenos je na lastno odgovornost. Ko pa bomo prejeli vaše podatke, bomo za preprečitev nepooblaščenega dostopa uporabili stroge postopke in varnostne funkcije.

 

 1. PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJO DRŽAVO ALI MEDNARODNO ORGANIZACIJO

Osebni podatki, ki jih zberemo od vas, bodo hranjeni znotraj Evropskega gospodarskega prostora (“EEA”).

 

 1. KAKO VARUJEMO OSEBNE PODATKE

Uveljavljene imamo tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi zagotavljamo varstvo in zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta osvinica.splet.arnes.si.

Zbrane podatke bomo uporabili izključno za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega mesta in v okviru naši zakonskih pristojnosti. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta osvinica.splet.arnes.si ne bomo razkrili tretjim strankam, razen če zakon ne določa drugače. Storili bomo vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

 

 1. VAŠE PRAVICE

Kadarkoli lahko zahtevate popravek, izbris, omejitev obdelave, prenos podatkov ali dostop do osebnih podatkov na elektronski naslov o-vinica.nm@guest.arnes.si. Jamčimo vam tudi vso ostalo spoštovanje zasebnosti, kot jih določajo veljavna zakonodaja in naši interni akti. Zoper našo odločitev o vaši zahtevi je vedno mogoče vložiti pritožbo na nadzorni organ, ki je v Republiki Sloveniji Informacijski pooblaščenec.

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bomo nemudoma izvedli vse notranje in zunanje postopke in ukrepe (tudi tehnične in organizacijske) za zaščito pravic posameznika. Na način in pod pogoji veljavne zakonodaje se bo o tem obvestilo tudi nadzorni organ in posameznika.

 

 1. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TE POLITIKE

Vse spremembe in dopolnitve te politike bodo objavljene na tem spletnem mestu in, kadar bo to primerno, vam bodo poslane tudi po elektronski pošti.

 

 1. IMATE DODATNA VPRAŠANJA? 

Vprašanja, komentarji in zahteve v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov pri uporabi tega spletnega mesta so dobrodošli. Naslovite jih lahko na elektronski naslov o-vinica.nm@guest.arnes.si.

 

Vinica, 25. 8. 2022

Dostopnost