Nekaj časa nazaj ste verjetno opazili v Ziljah na dveh lokacijah označeni avtobusni postajališči za šolarje. V Osnovni šoli Vinica si skupaj z Občino Črnomelj prizadevamo k čim večji varnosti otrok na poti v šolo in iz nje, zato iščemo nove in sodobne rešitve.

Občina Črnomelj je poskrbela za izboljšanje prometne varnosti otrok s postavitvijo opozorilno – obvestilne prometne signalizacije. Sistem zaenkrat še ne deluje. Učenci, ki bodo čakali na organiziran šolski prevoz v Ziljah, bodo v kratkem prejeli navodilo o delovanju in uporabi detektorja.

Šolski avtobusni postajališči sta namreč opremljeni s sodobnim aktivnim sistemom BUSko za označitev postajnih točk, ki bo voznike opozoril na prisotnost otrok.

Aktivni opozorilni sistem BUSko se bo aktiviral ob zaznavi detektorja v radiju 20 m, ki ga bo nosil učenec v šolski torbi in ga bo sistem zaznaval vsaj 6 sekund. Nato se bodo aktivirale LED utripalke na drogu BUSko sistema, ki bo voznike opozoril na prisotnost otrok na postajališču.

Detektor ne oddaja drugih signalov, ki bi motili naprave ali oddajali kakršna koli sevanja.

Naj učencem nov pripomoček služi k čim večji varnosti na postajališču!

mag. Ines Žlogar, ravnateljica

Dostopnost