Vsako šolsko leto sodelujemo na natečaju Evropa v šoli, ki ga koordinira Zveza prijateljev mladine Slovenije. Letošnja tema, na katero so likovno in literarno ustvarjali naši učenci, je bila: BREZ MODRE NI ZELENE, BREZ VODE NI ŽIVLJENJA, ki se osredotoča na 6. cilj trajnostnega razvoja – čista voda in sanitarna ureditev. Natečaj zato nosi prej omenjeni naslov.

Učence smo učiteljice pri pouku likovne umetnosti in slovenščine motivirale s pogovori o pomembnosti vode, o vodi kot človekovi pravici in kaj vse vključuje pravica do vode, o vodi, ki je naše skupno bogastvo, o neenakosti pri dostopu do čiste pitne vode, o pomanjkanju vode ter o njenem onesnaževanju. Naši učenci so se umetniško izrazili tako, da so svoja razmišljanja zlili na papir s pomočjo svinčnikov, nalivnih peres, flomastrov, barv in čopičev. Nastala so čudovita likovna in literarna dela.

Na regijski del natečaja smo poslali po 5 likovnih del iz vsake triade, skupno 15 likovnih del ter 5 literarnih del iz druge triade in 2 literarni deli iz tretje triade, skupno 7 literarnih del.

Na regijski del natečaja so se s svojimi likovnimi izdelki uvrstili: Simon Lunar in Manca Pipan iz 1. r. (mentorica: Janja Boljar), Maruša Hudelja in Ana Pipan iz 2. r. (mentorica: Kristina Mihelič), Marko Štefanič Mihelčič iz 3. r. (mentorica: Mojca Pipan), Nika Vukčevič in Lara Prokšelj iz 4. r. (mentorica: Mihaela Romšek Lovrin), Ana Medved in Nina Klobučar iz 5. r. (mentorica: Andreja Starešinič), Bor Vrbanac iz 6. r. (mentorica: Jasmina Strugar), Anja Bosanac, Eva Hudak, Ema Kobe in Kristina Tudija iz 7. r. (mentorica: Jasmina Strugar) ter Valentina Filipaj iz 9. r. (mentorica: Jasmina Strugar).

Na regijski del natečaja so se s svojimi literarnimi prispevki uvrstili: Sofia Moravec iz 4. r. (mentorica: Mihaela Romšek Lovrin), Ana Medved in Pegi Bubek iz 5. r. (mentorica: Andreja Starešinič), David Pavlakovič in Daša Mihelič iz 6. r. (mentorica: Mateja Medvešek Rjavec), Lana Malenšek iz 7. r. (mentorica: Mateja Medvešek Rjavec) ter Anže Mihelič iz 8. r. (mentorica: Mateja Medvešek Rjavec).

Na državni del natečaja so se uvrstili:

-na likovnem področju:

Simon Lunar iz 1. r. (mentorica: Janja Boljar),

Ana Pipan iz 2. r. (mentorica: Kristina Mihelič),

Bor Vrbanac iz 6. r. (mentorica Jasmina Strugar) ter

Anja Bosanac iz 7. r. (mentorica Jasmina Strugar).

na literarnem področju:

Sofia Moravec iz 4. r. (mentorica: Mihaela Romšek Lovrin) in

David Pavlakovič iz 6. r. (mentorica: Mateja Medvešek Rjavec).

Čestitamo vsem sodelujočim učencem na regijskem in državnem nivoju natečaja!

 

Koordinatorica in mentorica: Jasmina Strugar

Dostopnost