Pri pouku angleščine in nemščine sva učiteljici z učenci že drugič letos sodelovali z našimi prijatelji iz Hrvaške. Tokrat smo se srečevali preko spletne aplikacije Flipgrid, kjer so učenci in učiteljice snemali kratke videe in govorili o posebnih dogodkih v tekočem tednu. Učenci so si videe lahko ogledali, posneli odgovor nanje ali pa pustili pisno sporočilce. Učenci so se med snemanjem svojih odgovorov zabavali, se spletno družili in urili veščine govornega sporazumevanja v tujem jeziku.

Dostopnost