Svetovalno delo na šoli in v vrtcu opravlja diplomirana socialna delavka Tanja Matkovič.

Delo svetovalne službe vključuje pomoč in svetovanje otrokom, učencem, staršem, učiteljem in vzgojiteljem ob pojavu najrazličnejših težav. Pri svojem delu svetovalna delavka sodeluje s strokovnimi delavci šole in vrtca pri reševanju učno vzgojne problematike.

Delovna področja svetovalne delavke so:

 • Vpis in sprejem otrok v vrtec in v šolo.
 • Spremljanje prilagajanja otrok na vrtec in šolo.
 • Vodenje karierne orientacije za učence 9. razreda in postopka vpisa v srednje šole.
 • Koordinacija dela pri izbiri izbirnih predmetov ter nacionalnih preizkusov znanja.
 • Pomoč strokovnim delavcem pri uvajanju in spremljavi novosti.
 • Organizacija predavanj in delavnic za učitelje, vzgojitelje in starše.
 • Izdelava pedagoških in statističnih poročil.
 • Reševanje socialne problematike.
 • Izvajanje svetovalnih storitev za učence s posebnimi potrebami, njihove starše in strokovne delavce.
 • Skrb za sodelovanje z zunanjimi ustanovami (razvojna ambulanta, posvetovalnica, zdravstvena služba, CSD, NIJZ …).
 • Koordinacija dela v strokovni skupini za delo z učenci s posebnimi potrebami in z nadarjenimi učenci.
 • Oblikovanje oddelkov podaljšanega bivanja.
 • Sodelovanje in koordinacija dela pri izvedbi različnih raziskav in projektov.

Svetovalna delavka je na šoli vsak dan od 7.00 do 14.00, skladno z urnikom, ki je izobešen na vratih.

Natančen opis nalog iz področja šolskega svetovalnega dela najdete znotraj spodnjega dokumenta.

program dela – svetovalno delo

program dela – poklicno

program dela – novinci

Dostopnost