ŠOLSKE KNJIŽNICE SO ZAKON!

Oktober je mednarodni mesec šolskih knjižnic in k promociji teh smo se kot vsako leto vključili tudi mi. Učenci naše šole so preživeli zanimiv čas v naši šolski knjižnici. Projekt je potekal skozi cel mesec oktober. Odziv in sodelovanje učencev je bil zelo pozitiven.

Ukvarjali so se z različnimi dejavnostmi in se na ta način pridružili praznovanju. Učenci prve triade so poslušali pravljico in po njej poustvarjali. V prvem razredu so poslušali Ostržek bere za bralno značko, kjer smo vključili še prvotno pravljico o Ostržku. Drugi razred je poslušal zgodbo Tiho, tukaj beremo!  in nato narisal najljubši prizor iz zgodbe, ki je na njih naredil največji vtis. Tretješolci so se navdušili nad odlomkom iz knjige Knjižni tat avtorice Tjaše Kokalj.  Nato so po skupinah risali.

Učenci druge triade so bili že malo bolj inovativni in samostojni pri delu. Učenci četrtega in petega razreda so obnovili znanje in poznana pravila v naši knjižnici. Nato so sami ugotavljali, zakaj imamo pravila, jih predstavili na plakatu še za druge šolarje na naši šoli ter dodali nova pravila, tista, za katera menijo, da bi bila po njihovem mnenju potrebna. Plakate smo obesili po šolskih hodnikih. Šestošolci so se srečali z E-knjigami. V skupinah so iskali podatke, kaj so to E-knjige, kje jih lahko v Sloveniji najdemo, kupimo in v kateri knjižnici si jih lahko izposodijo. Našteli so tudi prednosti in slabosti ter naredili plakate.

Sedmošolci so razmišljali, zakaj so knjižnice pomembne. Ob pogovoru so spoznali, da če jih ne bi imeli, bi bili kot ljudje, narod in država kmalu prazni, ali pa nas ne bi bilo. Potem pa so svoja razmišljanja in dognanja prelili na papir.

Učenci devetega razreda so iskali po Slovarju slovenskega knjižnega jezika, Etimološkem slovarju, srečali so se z Slovarjem grške in rimske mitologije ter prevajali s pomočjo Nemško-slovenskega in Slovensko-nemškega slovarja.

V osmem razredu so šolarji iskali biografske podatke o slovenskih avtorjih, katerih dela radi berejo, vendar se z njihovim življenjem pri pouku ne srečajo. Brskali so po knjižnih policah, si pomagali s spremno besedo v knjigah ter s spletom in izdelali plakate. O naših avtorjih so izvedeli veliko zanimivih stvari in bili prid delu zelo motivirani.

Ob koncu projekta smo ugotovili, da je čas v knjižnici hitro minil, da smo se naučili in spoznali veliko novega in da bi bil svet brez knjig in knjižnic pust in brez barv. Ob zaključku projekta smo izdelke in stvaritve razstavili po naši šoli. Šolske knjižnice so zakon!

 

 

Dostopnost