Zaradi poškodbe bo dalj časa (predvidoma 4 – 6 tednov) odsotna profesorica likovne umetnosti Jasmina Strugar. Njeno delo (ure likovne umetnosti) bodo od 11. 12. 2017 dalje prevzeli učitelji, skladno s spodnjim razporedom:

  1. razred – Jerneja Držaj,
  2. razred – Marjetka Vesel,
  3. razred – Sabina Povše,
  4. razred – Janja Boljar.

Urnik likovne umetnosti v vseh razredih ostaja nespremenjen. Ure neobveznega izbirnega predmeta likovna umetnost (NUM) in likovno umetniški krožek bodo do vrnitve učiteljice odpadle. NUM bodo učenci nadomestili z dodatno uro ob ponedeljkih, kar pomeni, da bodo imeli učenci po vrnitvi učiteljice z bolniške 2 uri NUM (6. in 7. šolsko uro).

Lepo pozdravljeni

Ravnateljica

Dostopnost