Ob svetovnem dnevu Habitata, prvi ponedeljek v oktobru, so v Centru arhitekture Slovenije razpisali natečaj »Arhitekturna dediščina okoli nas«, na katerega smo iz OŠ Vinica poslali plakat 6. razreda. V prostorih Ministrstva RS za okolje in prostor je dela pregledala komisija v sestavi:

  • Doc. Mojca Gregorski, univ. dipl. inž. arh. (Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani),
  • Mag. Natalija F. Kocjančič, višja pedagoška svetovalka za likovno umetnost Zavoda RS za šolstvo,
  • Višja svetovalka Jelena Torbica (Ministrstvo RS za okolje in prostor).

Člani komisije so pri izboru upoštevali izvirnost rešitev, domišljijo, tematsko ustreznost in kakovost tehnične izvedbe.  V procesu izbire so v okviru posamezne triade izoblikovali ožji izbor del  in eno nagrajeno delo. Uvrstili smo se v ožji izbor štirih del. Strokovna žirija je naše delo obrazložila z naslednjimi besedami:

Osnovna šola Vinica

Šesti razred je pripravil prepričljivo kombinirano tehniko v kombinaciji oglja na rjavem papirju, ki predstavlja grad od celote do posameznih detajlov. Predlogi so prilepljeni na podlago, katere glavni motiv so debla breze. Breza predstavlja trdoživost, dolgoživost in prilagodljivost, saj raste v vseh pogojih ter simbolizira arhitekturo gradu, ki že stoletja kljubuje času. Celotni plakat prepriča s svojo likovno usklajenostjo prav z uporabo harmoničnih barv ter simbolno povezavo na videz krhke breze z izbrano arhitekturo gradu.

Uspeha smo zelo veseli.

Pripravila: Marjetka Vesel, mentorica

Dostopnost