»Spoštujmo drugačnost, cenimo različnost. Dajmo vsakemu tisto, kar v danem trenutku najbolj potrebuje. Razvijajmo pozitivne življenjske vrednote, sodelujmo, spoštujmo drug drugega in si zaupajmo. Uspeh zagotovo ne bo izostal. Skupaj ustvarjajmo pogoje za prijetno, sproščeno ter kvalitetno življenje in delo otrok v vrtcu in učencev v šoli. Vodilo pri našem delu mora biti otrok, celovita skrb zanj in za njegov razvoj, napredek pa naše skupno poslanstvo.«

Dostopnost