Naša šola je sodelovala v 3-letnem raziskovalnem projektu SECURE (Science Education CUrriculum REsearch).

 

Projekt se je osredotočil na štiri starostne skupine otrok (5, 8, 11 in 13 let), njihove učne načrte za MST predmete ter njihove učitelje teh predmetov. V projektu je sodelovalo 600 oddelkov s približno 12000 učenci ter 1200 učitelji iz različnih držav Evropske  skupnosti.

V zahvalo za sodelovanje v projektu smo na zaključni konferenci  dobili senzorje in zgoščenke s predlogi za dejavnosti, v katere vključimo merjanja s senzorji (en ultrazvočni detektor gibanja in 2 kombinirana za temperaturo, svetlobo in zvok).

št uč št uč.
6 57

 

 

Dostopnost