Tudi v šolskem letu 2019/2020 smo vključeni v Slovensko mrežo zdravih šol.

Za šole, ki pristopijo v Slovensko mrežo zdravih šol, je značilno, da si prizadevajo spodbujati, omogočati, krepiti pobude v zvezi z zdravjem ter zdravim načinom življenja učencev, učiteljev in staršev. Zdravje pojmujejo celostno, zato enakovredno skrbijo za duševno, telesno in socialno področje šolskega življenja. Zdrave šole sledijo ciljem Evropske mreže zdravih šol.

CILJI EVROPSKE MREŽE ZDRAVIH ŠOL:

 • Podpirati samopodobo učencev.
 • Dobri medsebojni odnosi.
 • Socialni cilji, ki so jasni vsem.
 • Raznovrstne pobude za dejavnosti.
 • Izboljšati šolsko okolje.
 • Dobre povezave med šolo-domom-skupnostjo.
 • Dobre povezave med OŠ-SRŠ.
 • Zdravje in blaginja učencev, učiteljev.
 • Šolsko osebje je vzgled.
 • Šolska prehrana.
 • Sodelovati s specializiranimi službami.
 • Poglobljen odnos z (zobo) zdravstveno službo.
 • Spodbujanje gibanja pri otrocih in odraslih.
 • Skrb za pravilno, zdravo in uravnoteženo prehrano.
 • Medvrstniško in medgeneracijsko sodelovanje.
 • Duševno zdravje učencev.

Rezultat iskanja slik za slovenska mreža zdravih šol

Dostopnost