MLADOST JE PESEM

MLADOST JE PESEM

V sredo, 12. aprila 2023, so se učenci mladinskega pevskega zbora OŠ Vinica  udeležili srečanja mladinskih pevskih zborov Bele krajine – MLADOST JE PESEM, ki je potekalo v Kulturnem domu Črnomelj, v organizaciji Območne izpostave JSKD Črnomelj. Strokovna...

IZJAVA O DOSTOPNOSTI (ZDSMA)

Ta izjava se nanaša na spletišče www.osvinica.si, s katerim upravlja Osnovna šola Vinica(v nadaljevanju: šola). Za zagotovitev zahtev glede dostopnosti skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Ur. l. RS, št. 30/18 s spremembami in...

E-knjige

E-KNJIGE IN IZPOSOJA Učencem zadnje triade (7.-9. razred) osnovne šole je omogočena brezplačna uporaba platforme sBiblos (https://sBibilo.si) za izposojo e-knjig za domače branje, ki pa je povezana tudi s sistemom COBISS. E-knjige za domače branje, ki si jih šole...
Dostopnost