Dokumenti

Publikacija Vinica 2023/2024  Letni delovni načrt 2023/24,    Potrditev LDN,    Priloga k LDN  Hišni red, dopolnitev  Šolska pravila Izjava o skladnosti (ZDSMA) Analiza dela na daljavo – učenci  Analiza dela na daljavo...

Nacionalno preverjanje znanja

NPZ se izvaja ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole. Učenci 6. in 9. razreda obvezno preverijo znanje iz slovenščine, matematike in angleščine (šestošolci), oziroma devetošolci iz fizike. Tretji predmet za učence 9. razreda je določil minister izmed obveznih...

Šolski sklad

Svet staršev OŠ Vinica je na svoji drugi dopisni seji 6. 12. 2021 imenoval Upravni odbor šolskega sklada OŠ Vinica. Za obdobje štirih let so v upravni odbor imenovani: a) Delavci OŠ Vinica: Robert Filak, Marjetka Vesel in Petra Madronič. b) Predstavniki staršev: Ivan...

Šolska svetovalna služba

Svetovalno delo na šoli in v vrtcu opravlja diplomirana socialna delavka Tanja Matkovič. Delo svetovalne službe vključuje pomoč in svetovanje otrokom, učencem, staršem, učiteljem in vzgojiteljem ob pojavu najrazličnejših težav. Pri svojem delu svetovalna delavka...
Dostopnost